Safety is our middle name

TEQ Engineering Nuclear har lång erfarenhet och bred kompetens inom kärnkraftsindustrin.
Vi hjälper kärntekniska anläggningar att leva upp till de högt ställda kraven på säkerhet, utför riktigt kvalificerade kvalificeringar och ordnar alltid fullgod dokumentation.

TEQ Engineering Nuclear erbjuder även projektledning och oberoende leverantörsbedömningar.

leverantörsbedömning-(1)

TEQ Nuclear erbjuder

Säkerhet

Tekniska bestämmelser och föreskrifter för kärntekniska anläggningar är något som medför tillämpningar, acceptans- och redovisningskrav av allra högsta snitt. TEQ säkerställer med lång erfarenhet och bred kompetens inom bland annat montageledning, QA- och QC-tjänster att din anläggning alltid håller måttet, både praktiskt samt med tillhörande fullgod dokumentation.

Projektledning

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet inom och god förståelse för kärnkraftsindustrin och dess specifika krav. De tar ansvar för hela eller delar av dina kritiska framtidsprojekt, för att säkerställa leverans i tid och med högsta kvalitet.

Leverantörsbedömning

Vi är behjälpliga vid leverantörsbedömningar av kritiska leverantörer, där vi utför revision av leverantör och bedömer deras förmåga att uppfylla era specificerade krav. Beroende på behov kan bedömningen utföras på plats hos leverantör, eller genom en speciellt framtagen blankett leverantören fyller i och som sedan följs upp av oss.

Kvalificering

Ett kontinuerligt och fortlöpande arbete med kvalificering och verifiering förhindrar onödiga stopp och driftstörningar. Oförstörande provning (OFP) är en av hörnstenarna och bland de äldsta verksamhetsområdena i TEQ:s långa historia. Vi erbjuder högsta europeiska Nivå 3-kompetens inom disciplinerna Ultraljudsprovning (UT) och Virvelströmsprovning (ET).