We know how and how and how

Oberoende revisionsledare eller strategisk konsult för effektiv företagsutveckling?

Oavsett roll kan du vara säker på att våra medarbetare på TEQ Engineering Consulting leder och driver utvecklingen framåt. Vi är specialister på en bred flora av ISO-standarder och har kraftfulla verktyg för att förbättra bland annat ledningssystem, strategiska analyser, miljö- samt CSR- och hållbarhetsarbete. Det är kunskap våra medarbetare mer än gärna delar med sig av, vi skräddarsyr utbildningspaket helt enligt dina behov.

Miljöarbete_Teqhamn_20

TEQ Consulting erbjuder

Samordning & planering

Våra TEQniker har som främsta fokus att hjälpa dig och ditt företag utefter behov och önskemål. Oavsett vilket uppdrag vi får anförtroende för att genomföra ska samordning och planering vara en röd tråd från början till slut. Vårt motto är att varje genomfört uppdrag ska vara en rekommendation för nästkommande.

Ledningssystem – upprättande & revision

Behöver du hjälp att upprätta ett komplett ledningssystem eller uppdatering av ett särskilt område inom befintligt ledningssystem? Inga problem. Vi är lyhörda för dina behov och är behjälpliga med allt från att agera bollplank till att utveckla och implementera verksamhetsstyrda rutiner, helt skräddarsytt efter din verksamhet. Hos TEQ finns ett bibliotek av mallar som är framtagna i enlighet med underliggande standard- och lagkrav.

Strategisk analys

En GAP-analys av befintligt ledningssystem är en effektiv metod som ger dig ett kraftfullt verktyg som ger en bild av nuläget för att ytterligare vässa verksamheten. I förbättringsarbetet med befintliga ledningssystem, utför vi även GAP-analyser mot nya och befintliga standarder eller lagkrav. 

KMA – Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Vi utför bedömningar av miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöaspekter och genomför kompletta utredningar, för att hjälpa dig att identifiera rätt fokusområden för att ta fram hållbara miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöplaner. Vårt utbud av mallar kan vara till stor hjälp för ni ska kunna arbeta mot och nå de miljö-, kvalitets- och arbetsmiljömål ni har inom er verksamhet.

Vi hjälper också till med internrevisioner och rena lagrevisioner samt riskbedömningar inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

CSR – Hållbar utveckling

Vi hjälper till med att skapa rutiner och arbetssätt för att utveckla företag ur hållbarhetsperspektiv gällande ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Detta arbete avser också att vara behjälpliga vid att implementera dessa bitar i våra kunders befintliga eller önskade ledningssystem.

TEQ Engineering är stolta medlemmar i CSR Småland. Vi vill följa med på resan om att bidra till hållbar utveckling genom att ta ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

Leverantörsbedömning

TEQ är behjälpliga vid leverantörsbedömningar av kritiska leverantörer, där vi utför revision av leverantör och bedömer deras förmåga att uppfylla era specificerade krav. Beroende på behov kan bedömningen utföras på plats hos leverantör, eller genom en speciellt framtagen blankett leverantören fyller i och som sedan följs upp av oss.

Why not make it simple?